با توجه به پروژه های منطقه ، نیاز مخاطبین و مصالح و تکنولوژیهای جدید مطرح شده در صنعت ساختمان، شرکت شالمان در نظر دارد دوره های آموزشی با عناوین زیر را طی شش ماهه دوم سال جاری برگزار نماید. - دوره ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی


- دوره ژئوسینتتیک، تحکیم خاک و بستر سازی


- دوره مهندسی اجرای بتن با استفاده از انواع افزودنی ها


- دوره دوام و پایایی بتن در برابر عوامل مخرب و تشریح عملکرد مواد هوازا در بتن


لازم به ذکر است هر دوره با حضور اساتید و کارشناسان اجرایی در آن زمینه به همراه معرفی جدیدترین محصولات و تکنولوژیها برگزار خواهد شد. همچنین مرور استانداردهای مربوطه ، پارامترهای کیفیت و نیز مسائل اجرایی در آن حوزه جزو برنامه تمام دوره ها خواهد بود.


لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص دوره های مورد نیاز اعلام بفرمایید.