برگزاری دوره آموزشی 30 ساعتی با عنوان "دستاوردهای نوین در بتن با استفاده از افزودنیهای معدنی و شیمیایی" برای شورای فنی استان با هماهنگی و نظارت جناب آقای مهندس طلوعیان از استانداری آذربایجان شرقی در دی و بهمن ماه 1393 و با همکاری آزمایشگاه مکانیک خاک اداره کل راه و شهرسازی استان. با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر افشین از دانشگاه صنعتی سهند تبریز و جناب آقای دکتر شرق از دانشگاه علم و صنعت و  مهندس مدرسی از شرکت شالمان.

برنامه شامل 24 ساعت تئوری و 6 ساعت عملی جهت تشریح عملکرد افزودنیهای بتن در آزمایشگاه مکانیک خاک استان بود.

سرفصل مطالب مطرح شده در دوره:

1-      مروری بر ساختار بتن : اجزا و خواص آن :

· مواد تشکیل دهنده بتن

· مواد شیمیایی موجود در سیمان و انواع سیمانهای استاندارد

· نقش دانههای سنگی ، مشخصات دانه ها ، دانه بندی ، مدول نرمی ، ارزش ماسه ای و...

· رطوبت سطحی و جذب آب دانه ها

· میزان آب در خمیر سیمان ونسبت آب به سیمان بتن

· تراکم، وزن مخصوص ، مقاومت، دوام و عمر بتن

· مسائل مربوط به بتن سازی ، بتن ریزی ، عمل آوری و حفاظت بتن از جمله: آب انداختگی بتن، جدا شدن دانهها در بتن، حمله

سولفاتها،

خزش و افت بتن و راه های مقابله

· مطالب تکمیلی

2-      انواع افزودنی های معدنی بتن، خواص وکاربرد آنها :

· پودر و ژل میکرو سیلیس

· سرباره

· خاکستر بادی

3-      تاریخچه واستاندارد های افزودنی های شیمیایی بتن :

· تاریخچه

· استاندارد EN 439-2

· استاندارد ASTM C949

· استاندارد ISIRI 2432

4-      نحو ه عملکرد انواع افزودنی های شیمیای بتن وکاربرد آنها :

· افزودنی های کاهنده آب ، کند گیر کننده و تندگیر کننده بتن

· افزودنی های فوق روان کننده بر پایه انواع پلیمرها

· افزودنی های هوا ساز و گاز ساز

· افزودنی های مناسب برای فصل سرد و یخبندان

· افزودنی های قوام آور

· افزودنی های آب بند کننده

· افزودنی های کاهش دهنده خورندگی

· افزودنی های مناسب برای پمپ کردن بتن و بتن های پاششی

· مواد عمل آوری بتن و افزودنی های جلوگیری از جمع شدگی

· مطالب تکمیلی

5-      انواع بتن های خاص، نحوه تهیه وکاربرد آنها :

· SCC و ECC

· RCC

· بتن پلاستیک

· بتن سبک

· بتن هیدروفوبیک و...

6-       طرح اختلاط نمونه با افزودنی های بتن :

· طرح اختلاط به روش آیین نامه ACI-211

· طرح اختلاط به روش آیین نامه BS

7-      مروری برآزمایش های استاندارد بتن :

8-       مروری بر چالشهای فنی و اقتصادی پروژههای بزرگ عمرانی و نقش افزودنی های شیمیایی بتن در بهبود آنها شامل: روشهای کاهش نسبت آب به سیمان )کاهش آب اختلاط تا 35 درصد( ، افزایش مقاومت فشاری بتن تا 150 درصد ، مقابله با کیفیت نامطلوب و ناپایدار سیمان و مصالح، حفظ کارایی بتن تا 2 ساعت، افزایش سرعت اجرا با رشد سریع مقاومت بتن در فصل گرم و سرد، کاهش ریزش بتن و  صرفه جویی در اجرای شاتکریت، افزایش سرعت تولید قطعات پیش ساخته بتنی حجیم و...